018/850-155 domzghan@gmail.com

Дневни финансијски извештај

Дневни извештај за добављаче на дан 31.07.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 31.07.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 29.07.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 29.07.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 28.07.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 28.07.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 27.07.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 27.07.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 26.07.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 25.07.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 24.07.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 22.07.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 22.07.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.07.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 21.07.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 20.07.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 20.07.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 19.07.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 19.07.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 18.07.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 18.07.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 17.07.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 14.07.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 13.07.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 12.07.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 12.07.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 11.07.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 11.07.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 10.07.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 10.07.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 08.07.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 08.07.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 07.07.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 07.07.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 06.07.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 05.07.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 05.07.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 04.07.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 04.07.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 03.07.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 01.07.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 01.07.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 30.06.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 30.06.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 28.06.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 27.06.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 27.06.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 26.06.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 26.06.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 24.06.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 24.06.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 23.06.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 22.06.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 22.06.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.06.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 21.06.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 20.06.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 20.06.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 19.06.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 17.06.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 17.06.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 16.06.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 16.06.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 15.06.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 15.06.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 14.06.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 13.06.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 13.06.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 12.06.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 12.06.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 09.06.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 08.06.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 07.06.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 07.06.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 06.06.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 06.06.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 05.06.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 05.06.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 03.06.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 03.06.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 02.06.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 02.06.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 01.06.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 01.06.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 31.05.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 31.05.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 30.05.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 29.05.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 26.05.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 26.05.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 25.05.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 25.05.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 24.05.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 24.05.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 23.05.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 23.05.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 22.05.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 22.05.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 20.05.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 20.05.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 19.05.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 19.05.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 18.05.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 18.05.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 17.05.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 17.05.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 16.05.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 16.05.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 15.05.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 15.05.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 13.05.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 13.05.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 12.05.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 12.05.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 11.05.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 11.05.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 10.05.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 10.05.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 09.05.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 09.05.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 08.05.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 06.05.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 06.05.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 05.05.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 05.05.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 04.05.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 04.05.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 03.05.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 29.04.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 29.04.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 28.04.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 27.04.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 27.04.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 26.04.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 26.04.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 25.04.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 25.04.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 24.04.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 22.04.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 22.04.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.04.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 21.04.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 20.04.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 20.04.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 19.04.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 19.04.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 18.04.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 14.04.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 14.04.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 13.04.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 13.04.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 12.04.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 12.04.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 11.04.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 11.04.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 10.04.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 10.04.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 08.04.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 08.04.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 07.04.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 06.04.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 06.04.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 05.04.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 04.04.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 04.04.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 03.04.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 03.04.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 31.03.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 31.03.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 30.03.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 30.03.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 29.03.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 29.03.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 28.03.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 28.03.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 27.03.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 27.03.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 24.03.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 24.03.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 23.03.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 22.03.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.03.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 21.03.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 20.03.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 17.03.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 15.03.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 15.03.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 14.03.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 14.03.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 13.03.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 13.03.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 10.03.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 10.03.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 09.03.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 09.03.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 08.03.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 07.03.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 06.03.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 06.03.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 03.03.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 02.03.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 02.03.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 01.03.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 01.03.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 28.02.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 24.02.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 24.02.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 23.02.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 23.02.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 22.02.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.02.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 21.02.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 20.02.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 20.02.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 17.02.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 14.02.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 14.02.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 13.02.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 13.02.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 10.02.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 10.02.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 09.02.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 09.02.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 08.02.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 08.02.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 07.02.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 07.02.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 06.02.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 03.02.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 03.02.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 02.02.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 02.02.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 01.02.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 01.02.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 31.01.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 30.01.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 27.01.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 26.01.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 25.01.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 24.01.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 23.01.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 23.01.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 20.01.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 19.01.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 19.01.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 18.01.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 18.01.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 17.01.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 16.01.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 13.01.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 12.01.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 12.01.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 11.01.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 11.01.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 10.01.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 09.01.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 09.01.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 06.01.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 05.01.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 04.01.2023.

Дневни извештај за добављаче на дан 31.12.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 31.12.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 30.12.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 30.12.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 29.12.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 29.12.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 28.12.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 28.12.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 27.12.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 27.12.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 26.12.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 23.12.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 22.12.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.12.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 21.12.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 20.12.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 20.12.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 19.12.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 16.12.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 15.12.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 15.12.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 14.12.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 13.12.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 13.12.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 12.12.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 12.12.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 09.12.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 09.12.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 08.12.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 08.12.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 07.12.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 06.12.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 06.12.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 05.12.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 05.12.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 02.12.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 02.12.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 01.12.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 01.12.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 30.11.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 30.11.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 29.11.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 29.11.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 28.11.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 28.11.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 25.11.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 24.11.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 23.11.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 23.11.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 22.11.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.11.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 21.11.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 17.11.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 16.11.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 15.11.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 15.11.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 14.11.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 14.11.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 10.11.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 09.11.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 08.11.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 07.11.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 07.11.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 04.11.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 03.11.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 02.11.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 01.11.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 01.11.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 31.10.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 28.10.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 27.10.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 27.10.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 26.10.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 25.10.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 24.10.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.10.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 21.10.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 20.10.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 19.10.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 18.10.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 18.10.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 17.10.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 14.10.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 13.10.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 12.10.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 12.10.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 11.10.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 11.10.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 10.10.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 07.10.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 07.10.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 06.10.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 05.10.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 04.10.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 03.10.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 03.10.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 30.09.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 30.09.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 29.09.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 28.09.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 27.09.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 26.09.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 26.09.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 23.09.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 22.09.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.09.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 21.09.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 20.09.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 19.09.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 19.09.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 16.09.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 15.09.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 15.09.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 14.09.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 14.09.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 13.09.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 13.09.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 12.09.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 12.09.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 09.09.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 09.09.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 08.09.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 08.09.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 07.09.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 07.09.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 06.09.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 05.09.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 02.08.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 01.09.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 01.09.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 31.08.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 30.08.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 29.08.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 26.08.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 25.08.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 24.08.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 24.08.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 23.08.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 23.08.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 22.08.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 22.08.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 19.08.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 18.08.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 17.08.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 17.08.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 16.08.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 15.08.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 15.08.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 12.08.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 11.08.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 11.08.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 10.08.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 10.08.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 09.08.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 08.08.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 05.08.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 04.08.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 04.08.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 03.08.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 02.08.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 02.08.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 01.08.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 01.08.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 29.07.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 29.07.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 28.07.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 28.07.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 27.07.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 27.07.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 26.07.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 25.07.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 22.07.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.07.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 21.07.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 20.07.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 20.07.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 19.07.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 19.07.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 18.07.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 15.07.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 14.07.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 14.07.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 13.07.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 13.07.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 12.07.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 12.07.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 11.07.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 11.07.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 08.07.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 07.07.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 06.07.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 06.07.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 05.07.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 04.07.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 01.07.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 01.07.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 30.06.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 30.06.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 29.06.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 28.06.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 27.06.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 27.06.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 24.06.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 23.06.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 22.06.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.06.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 21.06.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 20.06.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 17.06.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 16.06.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 15.06.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 15.06.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 14.06.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 14.06.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 13.06.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 13.06.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 10.06.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 09.06.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 09.06.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 08.06.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 08.06.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 07.06.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 06.06.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 03.06.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 02.06.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 01.06.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 01.06.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 31.05.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 31.05.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 30.05.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 27.05.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 27.05.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 26.05.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 24.05.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 23.05.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 23.05.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 20.05.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 20.05.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 19.05.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 18.05.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 18.05.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 17.05.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 17.05.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 16.05.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 16.05.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 13.05.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 12.05.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 12.05.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 11.05.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 11.05.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 10.05.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 09.05.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 06.05.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 05.05.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 05.05.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 04.05.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 04.05.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 29.04.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 29.04.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 28.04.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 28.04.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 27.04.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 27.04.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 26.04.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.04.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 21.04.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 20.04.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 20.04.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 19.04.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 19.04.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 18.04.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 15.04.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 14.04.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 14.04.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 13.04.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 13.04.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 12.04.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 11.04.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 11.04.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 07.04.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 07.04.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 06.04.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 05.04.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 05.04.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 04.04.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 01.04.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 01.04.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 31.03.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 31.03.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 30.03.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 30.03.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 29.03.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 29.03.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 28.03.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 25.03.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 24.03.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 24.03.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 23.03.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 23.03.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 22.03.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.03.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 21.03.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 18.03.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 17.03.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 17.03.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 16.03.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 15.03.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 15.03.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 14.03.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 11.03.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 11.03.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 10.03.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 09.03.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 08.03.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 07.03.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 07.03.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 04.03.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 03.03.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 02.03.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 02.03.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 01.03.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 01.03.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 28.02.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 25.02.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 25.02.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 24.02.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 24.02.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 23.02.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 23.02.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 22.02.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.02.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 21.02.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 18.02.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 17.02.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 14.02.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 14.02.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 11.02.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 11.02.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 10.02.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 10.02.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 09.02.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 08.02.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 07.02.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 04.02.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 04.02.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 03.02.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 03.02.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 02.02.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 02.02.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 01.02.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 01.02.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 31.01.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 31.01.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 28.01.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 27.01.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 27.01.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 26.01.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 26.01.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 25.01.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 24.01.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.01.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 21.01.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 20.01.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 20.01.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 19.01.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 19.01.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 18.01.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 17.01.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 14.01.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 13.01.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 12.01.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 12.01.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 11.01.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 11.01.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 10.01.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 10.01.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 06.01.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 05.01.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 04.01.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 04.01.2022.

Дневни извештај за добављаче на дан 31.12.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 31.12.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 30.12.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 29.12.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 29.12.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 28.12.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 27.12.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 24.12.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 23.11.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 23.12.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 22.12.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.11.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 21.12.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 20.12.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 17.12.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 16.11.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 16.12.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 15.11.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 15.12.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 14.11.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 14.12.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 13.12.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 10.12.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 09.11.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 09.11.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 08.11.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 07.11.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 06.11.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 03.11.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 02.11.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 02.12.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 01.11.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 01.12.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 30.11.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 29.11.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 26.11.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 25.11.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 25.11.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 24.11.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 23.11.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 22.11.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 22.11.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 19.11.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 18.11.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 17.11.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 16.11.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 15.11.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 12.11.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 12.11.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 10.11.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 09.11.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 08.11.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 08.11.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 05.11.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 04.11.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 04.11.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 03.11.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 02.11.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 01.11.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 01.11.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 29.10.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 29.10.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 28.10.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 27.10.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 26.10.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 25.10.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 25.10.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 22.10.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.10.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 21.10.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 20.10.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 19.10.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 18.10.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 18.10.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 15.10.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 15.10.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 14.10.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 13.10.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 13.10.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 12.10.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 11.10.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 11.10.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 08.10.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 07.10.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 07.10.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 06.10.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 06.10.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 05.10.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 04.10.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 04.10.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 01.10.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 01.10.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 30.09.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 30.09.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 29.09.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 28.09.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 28.09.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 27.09.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 24.09.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 24.09.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 23.09.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 22.09.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.09.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 21.09.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 20.09.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 17.09.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 17.09.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 16.09.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 15.09.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 15.09.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 14.09.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 13.09.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 13.09.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 10.09.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 09.09.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 08.09.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 07.09.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 06.09.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 06.09.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 03.09.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 02.09.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 01.09.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 01.09.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 31.08.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 31.08.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 30.08.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 30.08.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 27.08.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 26.08.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 25.08.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 25.08.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 24.08.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 23.08.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 23.08.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 20.08.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 20.08.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 19.08.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 18.08.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 17.08.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 16.08.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 13.08.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 13.08.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 12.08.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 11.08.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 11.08.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 10.08.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 09.08.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 06.08.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 05.08.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 05.08.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 04.08.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 04.08.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 03.08.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 02.08.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 02.08.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 30.07.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 30.07.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 29.07.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 28.07.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 27.07.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 26.07.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 23.07.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 23.07.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 22.07.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.07.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 21.07.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 20.07.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 19.07.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 16.07.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 15.07.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 15.07.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 14.07.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 13.07.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 12.07.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 12.07.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 09.07.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 09.07.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 08.07.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 07.07.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 06.07.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 06.07.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 05.07.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 05.07.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 02.07.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 02.07.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 01.07.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 01.07.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 30.06.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 29.06.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 28.06.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 25.06.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 24.06.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 23.06.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 22.06.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.06.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 21.06.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 18.06.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 17.06.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 16.06.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 16.06.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 15.06.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 15.06.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 14.06.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 14.06.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 11.06.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 11.06.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 10.06.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 10.06.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 09.06.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 08.06.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 07.06.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 07.06.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 04.06.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 03.06.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 03.06.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 02.06.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 01.06.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 01.06.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 31.05.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 31.05.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 28.05.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 27.05.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 27.05.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 26.05.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 25.05.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 24.05.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 24.05.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.05.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 21.05.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 20.05.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 19.05.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 18.05.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 17.05.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 17.05.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 14.05.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 14.05.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 13.05.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 12.05.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 12.05.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 11.05.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 11.05.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 10.05.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 07.05.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 06.05.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 06.05.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 05.05.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 05.05.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 29.04.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 29.04.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 28.04.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 27.04.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 26.04.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 23.04.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 22.04.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 22.04.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 21.04.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 20.04.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 20.04.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 19.04.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 19.04.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 16.04.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 15.04.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 15.04.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 14.04.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 13.04.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 12.04.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 12.04.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 09.04.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 08.04.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 07.04.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 05.04.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 05.04.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 02.04.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 02.04.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 01.04.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 31.03.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 30.03.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 26.03.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 25.03.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 24.03.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 23.03.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 22.03.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 22.03.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 19.03.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 18.03.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 17.03.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 17.03.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 16.03.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 15.03.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 12.03.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 12.03.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 11.03.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 10.03.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 09.03.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 08.03.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 08.03.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 05.03.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 04.03.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 04.03.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 03.03.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 03.03.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 02.03.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 01.03.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 01.03.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 26.02.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 25.02.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 24.02.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 24.02.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 23.02.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 22.02.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 22.02.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 19.02.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 19.02.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 18.02.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 12.02.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 11.02.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 11.02.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 10.02.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 10.02.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 09.02.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 08.02.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 05.02.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 05.02.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 04.02.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 04.02.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 03.02.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 02.02.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 02.02.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 01.02.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 01.02.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 29.01.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 28.01.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 28.01.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 27.01.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 26.01.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 25.01.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 22.01.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 22.01.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.01.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 21.01.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 20.01.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 19.01.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 18.01.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 15.01.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 15.01.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 14.01.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 13.01.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 12.01.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 11.01.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 11.01.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 08.01.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 08.01.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 06.01.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 06.01.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 05.01.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 04.01.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 04.01.2021.

Дневни извештај за добављаче на дан 31.12.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 31.12.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 30.12.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 29.12.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 29.12.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 28.12.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 28.12.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 25.12.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 24.12.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 23.12.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 22.12.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.12.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 21.12.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 18.12.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 18.12.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 16.12.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 15.12.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 14.12.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 11.12.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 11.12.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 10.12.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 09.12.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 09.12.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 08.12.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 07.12.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 04.12.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 04.12.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 03.12.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 02.12.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 01.12.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 01.12.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 30.11.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 27.11.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 26.11.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 26.11.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 25.11.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 25.11.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 24.11.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 23.11.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 23.11.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 20.11.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 20.11.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 19.11.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 18.11.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 17.11.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 17.11.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 16.11.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 16.11.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 13.11.2020.

Спецификација налога за санитетски материјал

Дневни извештај за добављаче на дан 12.11.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 12.11.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 10.11.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 09.11.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 06.11.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 05.11.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 05.11.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 04.11.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 03.11.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 03.11.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 02.11.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 02.11.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 30.10.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 29.10.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 28.10.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 27.10.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 26.10.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 23.10.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 22.10.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.10.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 21.10.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 20.10.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 19.10.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 19.10.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 16.10.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 15.10.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 14.10.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 13.10.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 13.10.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 12.10.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 12.10.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 09.10.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 08.10.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 07.10.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 06.10.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 05.10.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 05.10.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 02.10.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 01.10.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 01.10.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 30.09.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 29.09.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 28.09.2020.

Преглед добављача у периоду од 21.09.2020 до 27.09.2020

Спецификација добављача у периоду од 21.09.2020 до 27.09.2020

Дневни финансијски извештај на дан 25.09.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 24.09.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 24.09.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 23.09.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 22.09.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 22.09.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.09.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 21.09.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 18.09.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 17.09.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 16.09.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 15.09.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 14.09.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 14.09.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 11.09.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 11.09.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 10.09.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 09.09.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 09.09.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 08.09.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 07.09.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 04.09.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 04.09.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 03.09.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 02.09.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 02.09.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 01.09.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 01.09.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 31.08.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 28.08.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 27.08.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 26.08.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 26.08.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 25.08.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 24.08.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.08.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 21.08.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 20.08.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 20.08.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 19.08.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 18.08.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 18.08.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 17.08.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 14.08.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 13.08.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 12.08.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 11.08.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 11.08.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 10.08.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 07.08.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 06.08.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 05.08.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 04.08.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 03.08.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 03.08.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 31.07.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 31.07.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 30.07.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 29.07.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 28.07.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 27.07.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 27.07.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 24.07.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 23.07.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 22.07.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.07.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 21.07.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 20.07.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 20.07.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 17.07.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 16.07.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 15.07.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 15.07.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 14.07.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 13.07.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 13.07.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 10.07.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 09.07.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 08.07.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 07.07.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 06.07.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 03.07.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 02.07.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 01.07.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 01.07.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 30.06.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 30.06.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 29.06.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 29.06.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 26.06.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 25.06.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 24.06.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 23.06.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 22.06.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 22.06.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 19.06.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 19.06.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 18.06.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 17.06.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 17.06.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 16.06.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 15.06.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 15.06.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 12.06.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 12.06.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 11.06.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 11.06.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 10.06.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 09.06.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 08.06.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 05.06.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 05.06.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 04.06.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 03.06.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 03.06.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 02.06.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 01.06.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 01.06.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 29.05.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 28.05.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 27.05.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 27.05.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 26.05.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 25.05.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 22.05.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 22.05.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.05.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 21.05.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 20.05.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 19.05.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 18.05.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 15.05.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 15.05.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 14.05.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 13.05.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 12.05.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 12.05.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 11.05.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 11.05.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 08.05.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 07.05.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 06.05.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 06.05.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 05.05.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 04.05.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 04.05.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 30.04.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 30.04.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 29.04.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 28.04.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 27.04.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 27.04.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 24.04.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 23.04.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 23.04.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 22.04.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.04.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 21.04.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 16.04.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 15.04.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 15.04.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 14.04.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 13.04.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 13.04.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 10.04.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 09.04.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 09.04.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 08.04.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 07.04.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 07.04.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 06.04.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 03.04.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 03.04.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 02.04.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 01.04.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 01.04.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 31.03.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 31.03.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 30.03.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 27.03.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 26.03.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 25.03.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 25.03.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 24.03.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 24.03.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 23.03.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 23.03.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 20.03.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 19.03.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 18.03.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 17.03.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 16.03.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 13.03.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 13.03.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 11.03.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 11.03.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 10.03.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 10.03.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 09.03.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 06.03.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 06.03.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 05.03.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 05.03.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 04.03.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 03.03.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 02.03.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 02.03.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 28.02.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 27.02.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 26.02.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 26.02.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 25.02.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 24.02.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.02.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 21.02.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 20.02.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 20.02.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 19.02.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 18.02.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 18.02.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 14.02.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 14.02.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 13.02.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 12.02.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 11.02.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 10.02.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 07.02.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 07.02.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 06.02.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 05.02.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 04.02.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 04.02.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 03.02.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 03.02.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 30.01.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 29.01.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 29.01.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 28.01.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 28.01.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 27.01.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 24.01.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 23.01.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 22.01.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 22.01.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.01.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 21.01.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 20.01.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 17.01.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 16.01.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 15.01.2020.

Дневни извештај за добављаче на дан 14.01.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 14.01.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 13.01.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 10.01.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 09.01.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 08.01.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 06.01.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 03.01.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 31.12.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 30.12.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 27.12.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 27.12.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 26.12.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 26.12.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 25.12.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 24.12.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 23.12.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 23.12.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 20.12.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 19.12.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 19.12.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 18.12.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 18.12.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 17.12.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 16.12.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 13.12.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 13.12.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 12.12.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 12.12.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 11.12.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 11.12.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 10.12.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 09.12.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 06.12.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 06.12.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 05.12.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 04.12.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 03.12.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 02.12.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 29.11.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 28.11.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 27.11.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 27.11.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 26.11.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 25.11.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 22.11.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 22.11.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 21.11.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 20.11.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 20.11.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 19.11.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 18.11.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 15.11.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 15.11.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 14.11.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 13.11.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 12.11.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 12.11.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 08.11.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 07.11.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 06.11.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 05.11.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 04.11.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 04.11.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 01.11.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 31.10.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 31.10.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 30.10.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 29.10.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 29.10.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 28.10.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 25.10.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 24.10.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 24.10.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 23.10.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 22.10.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 21.10.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 18.10.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 18.10.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 17.10.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 16.10.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 15.10.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 15.10.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 12.10.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 11.10.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 11.10.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 10.10.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 09.10.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 09.10.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 08.10.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 07.10.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 07.10.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 04.10.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 04.10.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 03.10.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 02.10.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 01.10.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 30.09.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 27.09.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 26.09.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 26.09.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 25.09.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 24.09.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 23.09.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 20.09.2019.

Образложење за стање на жиро рачуну на дан 20.09.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 19.09.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 19.09.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 18.09.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 17.09.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 16.09.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 16.09.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 13.09.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 12.09.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 11.09.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 10.09.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 09.09.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 09.09.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 06.09.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 06.09.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 05.09.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 05.09.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 04.09.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 03.09.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 02.09.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 30.08.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 30.08.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 29.08.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 28.08.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 27.08.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 26.08.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 23.08.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 22.08.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 22.08.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 21.08.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 21.08.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 20.08.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 19.08.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 16.08.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 15.08.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 14.08.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 14.08.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 13.08.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 12.08.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 12.08.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 09.08.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 08.08.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 08.08.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 07.08.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 06.08.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 05.08.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 05.08.2019.

Дневни извештај за добављаче на дан 02.05.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 02.08.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 01.08.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 31.07.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 30.07.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 29.07.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 26.07.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 25.07.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 24.07.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 23.07.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 22.07.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 19.07.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 18.07.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 17.07.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 16.07.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 15.07.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 12.07.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 11.07.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 10.07.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 09.07.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 08.07.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 05.07.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 04.07.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 03.07.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 02.07.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 01.07.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 28.06.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 27.06.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 26.06.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 25.06.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 24.06.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 21.06.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 20.06.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 19.06.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 18.06.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 17.06.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 14.06.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 13.06.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 12.06.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 11.06.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 10.06.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 07.06.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 06.06.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 05.06.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 04.06.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 03.06.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 31.05.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 30.05.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 29.05.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 28.05.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 27.05.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 24.05.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 23.05.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 22.05.2019

Дневни финансијски извештај на дан 21.05.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 20.05.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 17.05.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 16.05.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 15.05.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 14.05.2019

Дневни финансијски извештај на дан 13.05.2019

Дневни Финансијски извештај на дан 10.05.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 09.05.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 08.05.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 07.05.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 06.05.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 03.05.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 30.04.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 25.04.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 24.04.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 23.04.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 22.04.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 19.04.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 18.04.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 17.04.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 16.04.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 15.04.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 12.04.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 11.04.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 10.04.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 09.04.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 08.04.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 05.04.2019.