018/850-155 domzghan@gmail.com

Обавештење по Јавном огласу бр. 670 од 29.05.2024. године

Обавештење по Јавном огласу бр. 674 од 29.05.2024. године

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време – виша медицинска сестра

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време – доктор медицине

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време – две медицинске сестре

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време – интерниста

Обавештење по Јавном огласу бр.521 од 17.04.2024. године

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању најдуже до 31.05.2024.године

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено радно време – лекара за жене

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено радно време – спремач/спремачица

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено радно време – возач санитетског возила

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено радно време – благајник

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању најдуже до 31.03.2023.године

ЈАВНИ  ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време ради замене дуже одсутнe запосленe, до њеног повратка на рад, а најдуже до 31.03.2023. године

ЈАВНИ  ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању најдуже до 31.03.2023.године

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању најдуже до 31.03.2023.године

ЈАВНИ  ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време ради замене дуже одсутнe запосленe, до њеног повратка на рад, а најдуже до 31.03.2023. године

ЈАВНИ  ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању најдуже до 31.03.2023.године

Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време – доктор медицине

Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време – виша медицинска сестра/техничар у поливалентној патронажи

Јавни оглас – спремач

Јавни оглас – возач санитетског возила

Јавни оглас за пријем у радни однос :

1 доктор медицине

1 перач лабораторијског посуђа

Обавештење по Јавном огласу бр.882

Обавештење по Јавном огласу бр.880

Обавештење по Јавном огласу бр.602

Обавештење по Јавном огласу бр.599

Јавни оглас за пријем у радни однос :

2 доктора медицине изабрани лекар

1 спремача/спремачицу просторија у којима се пружају здравствене услуге

Обавештење по Јавном огласу бр.1291

Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено радно време:

Обавештење по Јавном огласу бр.1066

Јавни оглас за пријем у радни однос :

Обавештење по Јавном огласу бр.1053

Обавештење по Јавном огласу бр.1021

Јавни оглас за пријем у радни однос :

Јавни оглас за пријем у радни однос :

Обавештење по Јавном огласу бр.906

Обавештење по Јавном огласу бр.886

Јавни оглас за пријем у радни однос :

1 доктора медицине специјалисту изабраног  лекара за одрасле

Јавни огласи за пријем у радни однос:

1 виши радиолошки техничар

Обавештење по Јавном огласу бр.711

Обавештење по Јавном огласу бр.709

Обавештење по Јавном огласу бр.740

Обавештење по Јавном огласу бр.713

Јавни огласи за пријем у радни однос:

Јавни огласи за пријем у радни однос:

 

 


ОБАВЕШТЕЊЕ по јавном огласу бр. 26

ОБАВЕШТЕЊЕ по јавном огласу бр. 24

ОБАВЕШТЕЊЕ по јавном огласу бр. 8

Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време у трајању најдуже до 31.03.2021.године, ради  попуњавања слободних, односно упражњених радних места,са пуним радним временом: 
– 1 доктора медицине изабраног лекара
– 1 медицинске сестре/техничара у амбуланти

Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом:
– 1 дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове

Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене дуже одсутне запослене, до њеног повратка на рад, са пуним радним временом

– 1 перача лабораторијског посуђа

ОБАВЕШТЕЊЕ

Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време