018/850-155 domzghan@gmail.com

Јавни огласи

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању најдуже до 31.05.2024.године

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено радно време – лекара за жене

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено радно време – спремач/спремачица

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено радно време – возач санитетског возила

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено радно време – благајник

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању најдуже до 31.03.2023.године

ЈАВНИ  ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време ради замене дуже одсутнe запосленe, до њеног повратка на рад, а најдуже до 31.03.2023. године

ЈАВНИ  ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању најдуже до 31.03.2023.године

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању најдуже до 31.03.2023.године

ЈАВНИ  ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време ради замене дуже одсутнe запосленe, до њеног повратка на рад, а најдуже до 31.03.2023. године

ЈАВНИ  ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању најдуже до 31.03.2023.године

Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време – доктор медицине

Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време – виша медицинска сестра/техничар у поливалентној патронажи

Јавни оглас – спремач

Јавни оглас – возач санитетског возила

Јавни оглас за пријем у радни однос :

Обавештење по Јавном огласу бр.882

1 доктор медицине

1 перач лабораторијског посуђа

Обавештење по Јавном огласу бр.880

Обавештење по Јавном огласу бр.602

Обавештење по Јавном огласу бр.599

Јавни оглас за пријем у радни однос :

 • 2 доктора медицине изабрани лекар
 • 1 спремача/спремачицу просторија у којима се пружају здравствене услуге
 • Обавештење по Јавном огласу бр.1291

  Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено радно време:

  Обавештење по Јавном огласу бр.1066

  Јавни оглас за пријем у радни однос :

  Обавештење по Јавном огласу бр.1053

  Обавештење по Јавном огласу бр.1021

  Јавни оглас за пријем у радни однос :

  Јавни оглас за пријем у радни однос :

  Обавештење по Јавном огласу бр.906

  Обавештење по Јавном огласу бр.886

  Јавни оглас за пријем у радни однос :

  Јавни огласи за пријем у радни однос:

  Обавештење по Јавном огласу бр.711

  Обавештење по Јавном огласу бр.709

  Обавештење по Јавном огласу бр.740

  Обавештење по Јавном огласу бр.713

  Јавни огласи за пријем у радни однос:

  Јавни огласи за пријем у радни однос:


  ОБАВЕШТЕЊЕ по јавном огласу бр. 26

  ОБАВЕШТЕЊЕ по јавном огласу бр. 24

  ОБАВЕШТЕЊЕ по јавном огласу бр. 8

  Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време у трајању најдуже до 31.03.2021.године, ради  попуњавања слободних, односно упражњених радних места,са пуним радним временом: 
  – 1 доктора медицине изабраног лекара
  – 1 медицинске сестре/техничара у амбуланти

  Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом:
  – 1 дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове

  Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене дуже одсутне запослене, до њеног повратка на рад, са пуним радним временом

  – 1 перача лабораторијског посуђа

  ОБАВЕШТЕЊЕ

  Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време