018/850-155 domzghan@gmail.com

Јавни огласи

Обавештење по Јавном огласу бр.1291

Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено радно време:

Обавештење по Јавном огласу бр.1066

Јавни оглас за пријем у радни однос :

Обавештење по Јавном огласу бр.1053

Обавештење по Јавном огласу бр.1021

Јавни оглас за пријем у радни однос :

Јавни оглас за пријем у радни однос :

Обавештење по Јавном огласу бр.906

Обавештење по Јавном огласу бр.886

Јавни оглас за пријем у радни однос :

Јавни огласи за пријем у радни однос:

Обавештење по Јавном огласу бр.711

Обавештење по Јавном огласу бр.709

Обавештење по Јавном огласу бр.740

Обавештење по Јавном огласу бр.713

Јавни огласи за пријем у радни однос:

Јавни огласи за пријем у радни однос:


ОБАВЕШТЕЊЕ по јавном огласу бр. 26

ОБАВЕШТЕЊЕ по јавном огласу бр. 24

ОБАВЕШТЕЊЕ по јавном огласу бр. 8

Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време у трајању најдуже до 31.03.2021.године, ради  попуњавања слободних, односно упражњених радних места,са пуним радним временом: 
– 1 доктора медицине изабраног лекара
– 1 медицинске сестре/техничара у амбуланти

Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом:
– 1 дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове

Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене дуже одсутне запослене, до њеног повратка на рад, са пуним радним временом

– 1 перача лабораторијског посуђа

ОБАВЕШТЕЊЕ

Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време