018/850-155 domzghan@gmail.com

У Дому здравља „Гаџин Хан“ ће се у периоду од 02.12.2019. године до 11.12.2019. године од 08:00 до 20:00 часова вршити скрининг на карцином дојке-мамографија.

Преглед могу обавити жене старосне доби од 50 до 69 година.

За преглед је потребно понети здравствену књижицу која не мора да буде оверена или личну карту.

Служба за здравствену заштиту жена
Дома здравља „Гаџин Хан“