018/850-155 domzghan@gmail.com

Запослени

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља „Гаџин Хан“ на дан 15.05.2024. године.

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља „Гаџин Хан“ на дан 04.04.2024. године.

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља „Гаџин Хан“ на дан 31.10.2022. године.

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља „Гаџин Хан“ на дан 13.05.2022. године.

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља „Гаџин Хан“ на дан 14.02.2022. године.

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља „Гаџин Хан“ на дан 11.01.2022. године.

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља „Гаџин Хан“ на дан 03.12.2021. године.

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља „Гаџин Хан“ на дан 15.10.2021. године.

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља „Гаџин Хан“ на дан 26.01.2021. године.