018/850-155 domzghan@gmail.com

О нама

Дом здравља „Гаџин Хан“ пружа здравствне услуге на територији Општине  Гаџин Хан која  се простире на површини од 325 км² и обухвата 34 насеља.

Зграда Дома Здравља Гаџин Хан

Историја Дома здравља „Гаџин Хан“ почиње  30-тих година прошлог века изградњом болнице у Доњем Душнику, а након измена  здравствене регулативе трпи више организационих промена, те  ради као као ОУР Дома здравља “Ниш“, а као самостална здравствена установа од 18.10.1983. године.

Дом здравља “Гаџин Хан“ пружа здравствену заштиту осигураницима Општине Гаџин Хан у седишту и седам пунктова и то:  Здравственој станици  Доњи Душник, Здравственој станици Заплањска Топоница, Здравственој  амбуланти Личје, Здравственој  амбуланти  Велики Крчимир, Здравственој  амбуланти  Равна Дубрава, Здравственој  амбуланти Горњи Барбеш, Здравственој   амбуланти Гркиња.

У  Дому здравља су  образоване следеће организационе јединице-службе и то:

  1. Служба за здравствену заштиту одраслих становника са хитном медицинском помоћи и санитетским превозом, кућним лечењем и стоматолошком делатношћу;
  2. Служба за здравствену заштиту жена, деце, школске деце, са поливалентном патронажом и дечјом и превентивном стоматологијом;
  3. Служба за лабораторијску и радиолошку дијагностику;
  4. Служба за специјалистичко-консултативну делатност из интерне медицине и психијатрије;
  5. Служба за правне и економско финансијске послове, техничке и друге сличне послове;