018/850-155 domzghan@gmail.com

Контакт

Дом здравља „Гаџин Хан“
ул. Милоша Обилића br.10
18240 Гаџин Хан
Централа: тел. 018/850-155,
Директор: Др Љубодраг Степановић, доктор специјалиста опште медицине тел: 018/850-156
Економско-финансијска служба Тел: 018/850-157
Факс: 018/850-156

ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ДОЊИ ДУШНИК
Доњи Душник бб
18242 Доњи Душник
тел. 018/847-002
ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ЗАПЛАЊСКА ТОПОНИЦА
Топоница бб
18244 Топоница
тел. 018/819-030
ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ГОРЊИ БАРБЕШ
Горњи Барбеш бб
18241 Горњи Барбеш
тел. 018/4868-266
ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ГРКИЊА
Гркиња бб
18240 Гаџин Хан
018/851-277
ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ЛИЧЈЕ
Личје бб
18245 Лички Ханови
тел 018/4865-336
ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ВЕЛИКИ КРЧИМИР
Велики Крчимир бб
18246 Равна Дубрава
Тел. 018/617-238
АМБУЛАНТА РАВНА ДУБРАВА
Равна Дубрава бб
18246 Равна Дубрава
Тел. 018/410-0809